Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86097

LASOTA STANISŁAW,

 Lasota Stanisław, pop

Urodzony 7.03.1918 r. w Bystrzycy n.Olzą (nr 107), zamieszkały w Trzyńcu, narodowości polskiej. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 15.09.1940 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania pracował do końca wojny jako robotnik. Po wyzwoleniu 13.09.1950 r. ukończył studia medyczne, został lekarzem rejonowym w miejscowości Liptowsky Stradok gdzie pracował do 1954 r., a następnie, aż do przejścia na emeryturę w 1980 r. – był lekarzem rejonowym w Wędryni.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.