Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86100

LAUKO LEON,

 Lauko Leon pop

Urodzony 19.12.1904 r. w Karwinie, zamieszkały w Dąbrowie, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Ostrawie – matura w 1928 r. Jako nauczyciel podjął pracę w Stonawie, a później w Karwinie, w Dąbrowej, w Czeskim Cieszynie. Aresztowany 15.05.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3000. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r., a po powrocie do domu, do końca okupacji pracował fizycznie jako robotnik w kopalni w Karwinie. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie i włączył się do pracy społecznej w Polskim Związku Kulturalno Oświatowym. Zmarł 21.01.1977 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.