Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86102

LAURĘ OTTO,

Urodzony 31.01.1884 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – w halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.