Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86103

LEBEK PAWEŁ,

Urodzony 14.02.1901 r. w Gliwicach, zamieszkały w Katowicach. Fabrykant. Aresztowany 29.04.1940 r. i po uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, skąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7801. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen.

Postscriptum: Uzasadnienie aresztowania: że w 1922 r. uchodził z Gliwic do Polski i głosował za Polską, zaś w okresie międzywojennym zwalczał Niemców.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.