Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86104

LEBIEDZIK FELIKS,

Urodzony 20.04.1919 r. Mieszkaniec Cieszyna. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.