Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86106

LEGIERSKI JAN,

Urodzony 13.01.1917 r. w Bystrzycy – Zaolzie, i tam zamieszkały, narodowości polskiej, nauczyciel. Absolwent gimnazjum im. Osuchowskiego w Cieszynie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Aresztowany i po uwięzieniu w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6617. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. – pod warunkiem podpisania Volkslisty, a gdy spełnił to żądanie, natychmiast wcielony do Wehrmachtu. Wysłany na front zachodni, gdzie dostał się do niewoli angielskiej, a po skutecznych zabiegach wstąpił do Wojska Polskiego i w takim mundurze walczył z hitlerowcami. Z Anglii wrócił w 1946 r. jako plutonowy WP. Podjął pracę jako nauczyciel, a później powierzono mu stanowisko dyrektora w fabryce silników elektrycznych „Celma” w Cieszynie. Zmarł w Ustroniu 6.05.1982 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.