Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86109

LESZCZYŃSKI JÓZEF (JAN),

Urodzony 17.11.1896 r. w Zabrzu, zamieszkały przed drugą wojną w Orłowej – Zaolzie, narodowości polskiej. Był działaczem plebiscytowym, brał udział w powstaniach śląskich, związany ideowo z W. Korfantym. Wykształcenie średnie administracyjne, urzędnik w administracji kopalni okręgu rybnickiego, zaś od 1938 r. w Karwinie. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przesłany do KL Mauthausen-Gusen, zatrudniony w kamieniołomach. Zginąl w tym obozie 10.12.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuczki Joanny Surzyckiej.