Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86111

LEŚNIK FLORIAN,

 

Urodzony 2.05.1896 r. w Kleszczowie k/Żor pow. rybnicki, zamieszkały w Żorach. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kształcił się w konserwatorium muzycznym w Katowicach. Aktywnie działał w licznych stowarzyszeniach śpiewaczych, kultywujących polską pieśń patriotyczną. 22.02.1920 r. został dyrygentem Towarzystwa Śpiewaczego „Feniks” w Żorach. Od 21.03.1920 r. pełnił funkcję dyrygenta okręgowego. Aż do plebiscytu na Górnym Śląsku, kierował 10 chórami z Żor i okolic W tym czasie wraz z głównymi działaczami „Feniksa” Bonifacym Bałdykiem i Józefem Wyrobkiem prowadził wytrwałą i skuteczną pracę polityczną. W okresie plebiscytu wszedł w skład lokalnego komitetu plebiscytowego w Żorach. W 1928 r. wybrano go prezesem Towarzystwa Śpiewaczego „Feniks”. Przez cały okres międzywojenny był także aktywnie działającym, funkcyjnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (z-ca naczelnika gniazda), Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (sekretarz), Ochotniczej Straży Pożarnej (komendant). W 1924 r. podjął pracę w Urzędzie Miasta w charakterze naczelnego sekretarza. W 1937 r. wybrany został burmistrzem Żor i funkcję tę pełnił do sierpnia 1939 r., gdyż w związku z przewidywaną napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę, został zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej, z której powrócił do Żor w listopadzie. Aresztowany przez gestapo i krótko uwięziony w Rybniku, skąd 6.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12554. Ze względu na bardzo zaawansowaną chorobę jakiej nabawił się w obozie, zwolniony z obozu 17.08.1940 r., pod warunkiem zamieszkania poza Żorami – osiedlił się w Sierszy k/Trzebini. Zmarł 27.04.1944 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.