Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86113

LEŚNIOK STEFAN,

Urodzony 22.10.1895 r. Mieszkaniec Tarnowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.