Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86116

LIGACZ RYSZARD,

Urodzony 3.04.1903 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany 13.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.