Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86117

LINCER HENRYK,

Urodzony 25.06.1887 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, z zawodu maszynista. W okresie międzywojennym aktywista – społecznik. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – hali Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3382. Zginął w tym obozie 17.01.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.