Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86119

LIPINA WIKTOR,

Urodzony 27.11.1904 r. w Rudzie, mieszkaniec Knurowa. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7640. Zginął w tym obozie 6.07.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.