Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86120

LIPKA ALOJZY,

 Lipka Alojzy pop

Urodzony 28.04.1893 r. w Stonawie, zamieszkały w Łąkach, narodowości polskiej, z zawodu kupiec. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 23.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7081. Zginął 4.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.