Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86120

LIPKA ALOJZY,


Urodzony 28.04.1890 r. w Stonawie – Zaolzie, zamieszkały w Łąkach, narodowości polskiej, z zawodu kupiec. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 23.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7081.Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 4071. Zginął w tym obozie 4.10.1940 r. 

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.