Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86121

LIPSKI MIROSŁAW,

Urodzony 19.03.1899 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i krótko więziony przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.