Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86123

LORENZ FRANCISZEK

Urodzony 6.10.1901 r. Mieszkaniec Bielska. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.