Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86126

LUBODZIECKI ZYGMUNT,

Urodzony 5.07.1888 r. Nie ustalone miejsce zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.