Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86128

LUDYGA PIOTR,

Urodzony 5.09.1890 r. Zamieszkały w Łagiewnikach – dzielnica Krakowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.