Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86130

ŁABĘDZKI STANISŁAW,

Urodzony 21.03.1901 r. w Sosnowcu i zamieszkały w tej miejscowości, wykształcenie średnie ogólnokształcące – urzędnik komunalny. Według relacji współwięźnia Arkadiusza Cieślika, dnia 15.04.1940 r. zostało aresztowanych 21 osób w miejscu pracy (w magistracie), a stamtąd samochodami wywiezieni do „Polizei Ersatz Gefangnis” w Sosnowcu – hali fabryki Schoena, gdzie przebywali kilka przez okres ok. 6 – tygodni. Dnia 26.05.1940 r. po załadowaniu do pociągu osobowego ok. 1000 osób – wywiezieni zostali do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12597. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.