Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86131

ŁACIOK EMIL,

 Łaciok Emil pop

Urodzony 25.02.1899 r. w Suchej Górnej (114), zamieszkały w Suchej Średniej, narodowości polskiej, sztygar – technik górniczy. Aresztowany 23.04.1940 r. i uwięziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Po kwarantannie w tym obozie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 4038. Zginął 31.08.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.