Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86132

ŁAKOMSKI HENRYK,

Urodzony 5.05.1919 r., zamieszkały w Wiśle (nr 1011). Aresztowany w kwietniu 1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Na skutek starań rodziny zwolniony w październiku 1940 r., pracował w Oświęcimiu. Wkrótce ponownie został aresztowany i osadzony w KL Gross-Rosen, KL Mauthausen oraz KL Oranienburg. Z tego ostatniego obozu w lutym 1945 r. zabrany został na leczenie do Szwecji. Nieznany jest dalszy los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.