Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86133

ŁANOSZKA JÓZEF,

Urodzony 19.03.1900 r. w Straconce – obecna dzielnica Bielska-Białej, nauczyciel w Knurowie pow. rybnicki, później w Publicznej Szkole Powszechnej w Bystrej Śląskiej pow. bielski. Aresztowany 3.10.1940 r. w Mikuszowicach Śląskich pow. bielski, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 9.12.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.