Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86132

ŁAKOMSKI HENRYK,

Więzień w Cieszynie, w KL Dachau, w KL Gross-Rosen, w KL Mauthausen, w KL Oranienburg.

Urodzony 5.05.1919 r., zamieszkały w Wiśle (1011). Aresztowany w kwietniu 1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany w KL Dachau. Na skutek starań rodziny zwolniony w październiku 1940 r., pracował w Oświęcimiu. Wkrótce ponownie został aresztowany i osadzony w KL Gross-Rosen, KL Mauthausen oraz KL Oranienburg. Z tego ostatniego obozu w lutym 1945 r. zabrany został na leczenie do Szwecji. Nieznany jest dalszy los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.