Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86135

ŁANOSZKA TADEUSZ,

Urodzony 24.12.1912 r. w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej. Wykształcenie średnie ogólnokształcące – urzędnik. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkim uwięzienia przez gestapo w Bielsku, potem po przetransportowaniu do cieszyńskiego więzienia, stamtad 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6896. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany jako więzień nr 4044. Po jakimś czasie ponownie odesłany do KL Dachau (w obozie przebywal z Edmundem Sierosławskim, Henrykiem Klają). Zmarł w tym obozie 6.12.1941 r. – zagazowany w samochodzie – w tzw. przewozie inwalidów.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN Katowice, sygnatura S88/10/ZU tom I do III; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania żony Tadeusza – Emilii Łanoszka.