Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86137

ŁASIC JAN,

Urodzony 13.04.1918 r., zamieszkały w Wiśle w willi „Storczyk”. Aresztowany wraz z bratem Władysławem w kwietniu 1940 r. i po krótkim uwiezieniu przez gestapo w Cieszynie, obaj wywiezieni zostali do KL Mauthausen-Gusen. Na skutek interwencji rodziny, we wrześniu 1942 r. zostali zwolnieni i zamieszkali w Wiedniu, gdzie łatwiej było przetrwać czas wojny. Wrócili do Wisły w maju 1945 r. Jan zmarł w 1984 r.

Postscriptum: Ojciec Jana i Władysława był z pochodzenia Słoweńcem i chcąc ratować synów podpisał Volkslistę. Myślał bowiem, że gdy podpisze ten dokument, to oprócz uwolnienia synów z obozu zwrócą mu także zabraną willę – z której został wysiedlony. Rodzina Lasiców mieszkając w Wiedniu interweniowała w sprawie aresztowanych w oparciu o fakt, że byli to synowie volksdeutscha.

. Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.