Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86140

ŁUKOSZ AUGUSTYN,

 Łukosz Augustyn pop

Urodzony 17.07.1884 r. w Stonawie, zamieszkały w Łąkach, narodowości polskiej, kolejarz. W Stonawie ukończył 3 klasową polską szkołę ludową. Dalsze wykształcenie zdobywał jako samouk. Od 15-go roku życia pracował fizycznie w kopalni. Już jako młodzieniec zaangażował się w działalność w organizacji socjalistycznej, później wybitny działacz partyjny PSPR. Od 1908 r. odbywał służbę wojskową w Kołomyi. Po wybuchu pierwszej wojny światowej został skierowany na front wschodni, zaś po zakończeniu wojny i po powrocie do domu, propagator spółdzielczości, Domów Robotniczych. Aktywista wielu polskich organizacji i związków kulturalno – oświatowych, organizator Robotniczego Stowarzyszenia Ggimnastyczno-Oświatowego „Siła”. Ze względu na stan zdrowia w 1937 r. przeszedł na emeryturę. Po przyłączeniu Zaolzia do Polski został wybrany na posła Sejmu Śląskiego. Aresztowany przez gestapo 17.09.1939 r. i więziony do 12.12.1939 r. w KL Skrochovice k/Opawy. Po jakimś czasie zwolniony, lecz ponownie aresztowany 16.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 28.10.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.