Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86141

ŁUKOSZ FRYDERYK,

 Łukosz Fryderyk, inż. górn., pop

Urodzony 19.12.1911 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II, a następnie w miejscowości Gracze pow. niemodliński – opolskie, narodowości polskiej. Kierownik techniczny kamieniołomu. Aresztowany 12.04.1940 r. w Łąkach n. Olzą i więziony w Karwinie do 22.04.1940 r., a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie był więziony do 4.06.1940 r. i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6880. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Gusen. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. Po powrocie do domu, 16.03.1941 r. wysiedlony do Generalnej Guberni. Do końca okupacji pracował w charakterze górnika w kamieniołomach: Piwniczna, Łomnica, Klęczany. Po wyzwoleniu wyemigrował na Ziemie Zachodnie. Osiedlił się na stałe we wsi Gracze, pracował w Graczewskich kamieniołomach. W 1957 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie uzyskując stopień inżyniera górnika. Aż do przejścia na emeryturę w 1977 r. pracował na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa w kamieniołomach drogowych. Opublikował szereg prac naukowo-technicznych z zakresu eksploatacji i gospodarki w kamieniołomach.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.