Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86143

ŁYŻBICKI PAWEŁ,

 Łyżbicki Paweł (T. 4. cz. 9) 197

Urodzony 31.03.1907 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości – w dzielnicy Za Kopiecką Ławą (288), brat Jerzego, narodowości polskiej, nauczyciel. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie Bobrku – matura w 1928 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Wiśle-Jaworniku w latach 1928-1929, a później uczył w Chorzowie – w latach 1929-1939. Aresztowany 20.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w grudniu 1940 r., zaś powróciwszy do domu, wysłany na roboty przymusowe do Niemiec (Wattenstadt). Po wyzwoleniu osiadł w Goleszowie i od 1945 do 1952 r. podjął pracę w szkolnictwie – w Goleszowie, a następnie od 1953 do 21.11.1961 r. w Cisownicy.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.