Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86144

MACH KAROL ERWIN,

 Mach Karol Erwin pop

Urodzony 31.10.1913 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w Ostrawie Śl. – matura w 1933 r. Pracował jako nauczyciel w Karwinie-Solcy i Skrzeczoniu. Aresztowany 22.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu po 9 miesiącach, wcielony przymusowo do Wehrmachtu. Podczas próby przejścia przez front zachodni został zastrzelony 25.08.1944 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.