Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86146

MACHERSKI FRANCISZEK ks.,

Więzień w Rybniku, w KL Dachau nr 12656, w KL Mauthausen.

Urodzony 4.10.1883 r. Do gimnazjum uczęszczał w Bytomiu, a studia teologiczne ukończył we Wrocławiu. Prymicje miał w 1903 r. Ze względu na słaby stan zdrowia (był chory na płuca), otrzymał stanowisko kuratora przy klasztorze sióstr zakonnych Marii Panny w Jastrzębiu Zdroju (do Jastrzębia przybył w 1921 r.) – podczas okupacji hitlerowskiej nadal pełnił tę funkcję. Na kazaniu w Boże Narodzenie 1939 r. powiedział pod adresem władz okupacyjnych: „… inni też byli pod Moskwą a jednak wojnę przegrali …”. Został więc aresztowany w Jastrzębiu 22.05.1040 r., przewieziony na gestapo w Rybniku, a następnie przekazany do KL Dachau gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 12656. Nie wiadomo kiedy dostał się do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie 31.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.