Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86147

MACURA ERWIN,

Urodzony 6.01.1910 r. w Podoborzu, zamieszkały w Kocobędzu k/Cieszyna, narodowości polskiej, stolarz. Aresztowany 24.04.1940 r. jako oskarżony o współpracę z partyzantami i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie w 1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.