Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86148

MACURA FRANCISZEK,

Urodzony 29.11.1914 r. w Wiśle i zamieszkały w tej miejscowości; naczelnik gminy. Aresztowany 26.05.1940 r., krótko więziony w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25524. Zginął w tym obozie 1.01.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.