Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86149

MACURA JAN,

 Macura Jan

Urodzony 22.12.1890 r. w Ochabach Małych, syn Jerzego i Zuzanny z d. Kidoń. Ukończył Szkołę Wydziałową w Skoczowie, a w 1910 r. cieszyńskie Seminarium Nauczycielskie. Od 1910 do 1914 r. był nauczycielem w Rychwałdzie – Zaolzie. Podczas pierwszej wojny światowej był w wojsku austriackim i uczestniczył we froncie wschodnim, gdzie dostał się do niewoli rosyjskiej. W 1917 r. zbiegł z niewoli i pracował w Charkowie (tam uczęszczał na kurs księgowości). W 1919 r. wrócił do kraju i brał czynny udział w pracach plebiscytowych jako komisarz dla miasta Kluczborka i powiatu. Był uczestnikiem II i III Powstania Śląskiego. Po przejęciu Górnego Śląska przez Polskę, zatrudniony został w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W 1929 r. został komisarzem w Komunalnej Kasie Oszczędności miasta Bielska, później wybrany jej dyrektorem, funkcję tę pełnił do 1939 r. Aresztowany w 1940 r. i przetransportowany do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w 1941 r. dzięki staraniom znajomych. Do końca wojny pracował w Miechowie. Po zakończeniu wojny pracował początkowo w Komunalnej Kasie Oszczędności w Bielsku, a po likwidacji KKO przeszedł do pracy w bielskim Narodowym Banku Polskim. Zmarł 29.08.1966 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.