Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86150

MAGDZIORZ RYSZARD,

Urodzony 31.03.1885 r. w Wirku – Ruda Śląska, i zamieszkały w tej miejscowości, górnik. W okresie międzywojennym działacz plebiscytowy – społecznik. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 2924. Od maja 1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.