Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86151

MAJCHAREK FRANCISZEK,

Urodzony w 1903 r. w Wierzniowicach k/Lutyni Dolnej – Zaolzie, rolnik małoobszarowy. Aktywny działacz społeczny. Aresztowany 22.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.