Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86152

MAJKUT STEFAN,

 Majkut Stefan pop

Urodzony 31.07.1903 r. w Kętach pow. oświęcimski, i w tej miejscowości uczęszczał do szkoły wydziałowej. W 1921 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Białej Krakowskiej i w tym samym roku podjął pracę nauczyciela w Lubartowie k/Lublina. Następnie, przez dwa lata był słuchaczem prawa na Uniwersytecie Lubelskim. W 1923 r. ze względu na ciężką chorobę matki wraca do Kęt, zaś pracę podjął w Szkole Powszechnej w Pisarzowicach k/Oświęcimia. W 1928 r. ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Krakowie i objął posadę w szkole podstawowej w Andrychowie. W 1929 r. pełnił obowiązki instruktora oświaty pozaszkolnej, a do wybuchu wojny 1939 r., podinspektor szkolny w Wadowicach. We wrześniu 1939 r. ewakuował się wraz z rodziną na teren województwa lwowskiego, skąd powrócili do Andrychowa w listopadzie i podjął natychmiast pracę w Wadowicach. Aresztowany 24.04.1940 r. i przewieziony do punktu zbornego w Cieszynie, a stamtąd do KL Dachau. Po 6 tygodniach przesłany do KL Mauthausen-Gusen k/Linzu. Przetrwał w obozie do jego wyzwolenia tj. do 5.05.1945 r. i po krótkiej rekonwalescencji poobozowej, w lipcu tego roku wrócił do Andrychowa. Podjął pracę na stanowisku podinspektora w Żywcu, zaś od 1950 r. kierownika Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu. Rozwijał szkolnictwo, propagator czytelnictwa. Z jego inicjatywy powstał w Żywcu jeden z pierwszych w województwie krakowskim – gabinet metodyczny dla nauczycieli pod nazwą Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych. Ośrodek ten organizował kursy, konsultacje indywidualne i zbiorowe – szczególnie dla młodych mniej doświadczonych nauczycieli. Wielki społecznik i działacz Komitetu Frontu Jedności Narodu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł nagle 9.01.1963 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.