Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86153

MAJOR STEFAN,

Urodzony 31.07.1903 r. Nie ustalone miejsce zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.