Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86157

MALCHERCZYK JÓZEF,

Urodzony 17.03.1921 r. Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięziony przez gestapo w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.