Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86159

MALEJKA BRONISŁAW,

Urodzony i zamieszkały w Nowym Boguminie – Zaolzie. Wykształcenie zawodowe – krawiec. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony z obozu w 1942 r. – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.