Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86160

MALINOWSKI HENRYK,

Urodzony 22.07.1898 r. w Wyszogrodzie, syn Antoniego i Marii z d. Koper. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Wyszogrodzie, natomiast od 1913 r. rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Ursynowie pod Warszawą. W październiku 1916 r. podjął pracę jako nauczyciel szkoły powszechnej w Przedpełcach pow. płocki, a od 1.08.1918 r. przeniósł się do szkoły elementarnej w Staroźrebach. W czasie wojny bolszewickiej wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. Służbę wojskową pełnił w stopniu kaprala, był kierownikiem Kancelarii Sztabu 4-go Dywizjonu 9-go Pułku Artylerii Polskiej. W wojsku służy od 10.08.1920 r. do 12.03.1921 r., a po wyjściu z wojska stale się dokształcał na kursach specjalistycznych. W 1925 r. jako eksternista zdawał egzamin w Państwowym Gimnazjum w Warszawie – w zakresie szkoły średniej matematyczno-przyrodniczej, zaś w Lublinie w tym samym roku zdawał egzamin uzupełniający dla czynnych nauczycieli z przedmiotów pedagogiczno-dydaktycznych. Od 1.09.1925 r. był kierownikiem szkoły powszechnej w Maliszewie, od 1926 r. kierownikiem szkoły powszechnej w Skibniewie pow. olszewski. W 1933 r. objął stanowisko kierownika szkoły w Białej Krakowskiej – Leszczyny, angażując się jednocześnie w działalność społeczną. W marcu 1940 r. wraz z rodziną usunięty ze służbowego mieszkania. Aresztowany i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7028. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 4124/123673. Zginął w tym obozie 27.10.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.