Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86161

MALINOWSKI STANISŁAW,

Urodzony 22.03.1898 r., Mieszkaniec Bielska. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej nr 4 w Bielsku. Aresztowany 23.04.1940 r. i wpierw krótko więziony przez gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginał 27.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.