Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86163

MAMICA JÓZEF ks.,

Mamica Józef, ks. ew. pop

Urodzony 13.08.1878 r. w Pruchnej, syn Pawła i Marii z d. Wowrzeczko. Absolwent Szkoły Ludowej w Pruchnej i Państwowego Gimnazjum w Cieszynie. W tym czasie należał do tajnego polskiego stowarzyszenia „Jedność”. Studia teologiczne odbywał w Wiedniu i Bazylei (1899-1903) ordynowany 15.11.1903 r. – ksiądz ewangelicki – pastor, kapelan wojskowy. Sprawował posługę duszpasterską w Starym Bielsku, Błędowicach – Dolnych – Zaolzie. Członek Głównego Komitetu Plebiscytowego na Śląsku Cieszyńskim (1919), uczestnik powstań śląskich. Od 1920 r. kapelan Wojska Polskiego (w stopniu pułkownika) z siedzibą w Poznaniu. Współzałożyciel Towarzystwa Polaków Ewangelików w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu. W 1919 r. wraz z ks. Kuliszem, a także gdy sam pojechał do Paryża w lipcu 1920 r. – w Paryżu, w Radzie Ambasadorów wnosił petycje o przyłączenie całego Śląska do Polski. Od 1935 r., po przejściu w stan spoczynku, zamieszkał w Mnichu k/Chybia. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej, tak oczywista antyniemieckość spowodowała jego uwięzienie w kwietniu 1940 r. i przebywał krótko w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 3.08.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.