Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86164

MAMOŃ STEFAN,

 Mamoń Stefan, pop

Urodzony 31.08.1917 r. w Gruszowie k/Ostrawy, zamieszkały w Hawierzowie, narodowości polskiej, nauczyciel, redaktor, Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r., chorował do czerwca 1941 r. Przez rok pracował jako robotnik w fabryce w Cieszynie, gdzie doszło do ciężkiego wypadku okaleczenia przy maszynie. Od września 1942 r. pracował w Wiedniu. Powtórnie aresztowany i uwięziony od 13.07.1943 do 13.04.1945 r. w Wiedniu. Po wyzwoleniu pracował w różnych przedsiębiorstwach. Od 1950 do 1957 r. w szkolnictwie, następnie był redaktorem „Głosu Ludu”. Społecznie zaangażowany w PZKO i KPCz. Publikował wiele opracowań literackich.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.