Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86165

MANDRELA JOZEF,

 Manderla Józef pop

Urodzony 11.06.1912 r. w Lutyni Dolnej i tam zamieszkały (nr 394), narodowości polskiej. Był nauczycielem w Błędowicach Dolnych, później urzędnik w biurze Zarządu Głównego Macierzy szkolnej w Czeskim Cieszynie. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 20.04.1940 r. w ramach akcji przeciw polskiej inteligencji i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu pod koniec 1941 r. W 1943 r. został powołany do niemieckiego wojska – do Wehrmachtu, gdyż jego ojciec posiadał niemieckie obywatelstwo sprzed wojny. Jako żołnierz przedostał się do partyzantki jugosłowiańskiej. Poległ 8.05.1945 r. w Jugosławii – pod Sarajewem.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.