Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86167

MAŃKA JAN,

Urodzony 13.05.1885 r. w Długołęce, mieszkaniec Rydułtów pow. wodzisławski. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7500. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.