Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86171

MAROSZ KAROL,

 Marosz Karol pop

Urodzony 13.02.1890 r. w Cisownicy, zamieszkały we Frysztacie, narodowości polskiej. Kształcił się w Cieszynie-Bobrku – matura w 1910 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Cisownicy, od 1912 r. nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej we Frysztacie, a później dyrektor szkoły wydziałowej. Egzamin wydziałowy gr. III zdał w Śl. Ostrawie w 1925 r. Działacz społeczny, współredaktor „Gazety Kresowej”. Aresztowany 12.04.1940 r. i wpierw więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Sosnowcu. Następnie, przetransportowany do KL Dachau, skąd 22.05.1940 r. został przesłany do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 585. Zginął – zagazowany 29.04.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.