Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86172

MAROSZCZYK ALOJZY,

 Maroszczyk Alojzy, pop

Urodzony 12.09.1911 r. w Karwinie, zamieszkały w Rychwałdzie (nr 523), narodowości polskiej, nauczyciel. Od 1936-1939 r. kierownik Polskiej Szkoły Ludowej w Dolnej Łomnej „Na Kamienitym”. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 1.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6488. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Po powrocie do domu, skierowany został do pracy przymusowej w firmie Trampler jako robotnik budowlany – gdzie pracował od 24.02.1941 do 23.07.1942 r. Od 24.07.1942 do 1.10.1944 r. powołany przymusowo do Wehrmachtu – do wojska we Francji w służbie koszarowej. Dostawszy się do niewoli – przebywał od 2.10.1944 do listopada 1945 r. w amerykańskim obozie jenieckim jako łącznik z Armią Andersa. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie. W 1972 r. odszedł na emeryturę ze stanowiska dyrektora szkoły w Rychwałdzie. Społecznie i politycznie udzielał się w Polskim Związku Kulturalno Oświatowym, Komunistycznej Partii Czech, Związku Bojowników Antyfaszystowskich, w Miejskiej Radzie Narodowej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.