Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86173

MARSZAŁEK JAKUB,

Urodzony 22.07.1899 r. w Osieku pow. bielski, zamieszkały w Marklowicach Dolnych (nr 5), rolnik. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6468. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 4143, 47714. Od wyzwolenia aż do 1951 r. nie pracował zawodowo z powodu złego stanu zdrowia. Od 19.11.1951 r. podjął pracę jako palacz, później kierownik kotłowni w kopalni. Na emeryturę odszedł w 1964 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.