Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86181

MATCZAK WŁADYSŁAW,

Urodzony 5.06.1882 r. w Lesznej – Zaolzie, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany 14.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3269. Od 5.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.