Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86184

MATIAK STEFAN,

Urodzony w 1894 r. Po ukończonym wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Oświęcimiu. Kapitan rezerwy WP, działacz Towarzystwa Strzeleckiego „Strzelec” oraz Związku Obrony Kresów Zachodnich – od 1934 r. Polskiego Związku Zachodniego. W latach okupacji hitlerowskiej prowadził tajne nauczanie dzieci w zakresie szkoły powszechnej. Aresztowany w początkowym okresie okupacji tj. 24.04.1940 r. i uwięziony w KL Auschwitz – tam zginął 25.03.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.